Pullmax har en av världens mest effektiva stansmaskiner. Det som skiljer oss från mängden är vår flexibilitet, där vi nu kan optimera ditt flöde genom att få in fler processteg i samma operation.
Stansning, gradning, gängning, formningar och till och med bockning i samma arbetsmoment, kan få din produktion att bli så flexibel som du önskar. Med detta system kan produktionen vara helt kundorderstyrd, med korta genomloppstider. 

 

Pullmax stansmaskiner är inte bara byggda för att kunna göra många olika operationer, utan även arbeta i såväl stora som små serier.

Med automation uppdelad i olika moduler kan du skräddarsy din specifika lösning för obemannad körning under t.ex. kvällar, nätter eller helger. Givetvis kan ett övervakningslarm kopplas till anläggningen om så önskas.

 

 

 

 

Pullmax stansmaskiner har hög flexibilitet, går helt obemannade och har mycket korta ställtider. Maskinens samtliga verktyg är fritt indexerbara i stanshuvudet, detta bidrar till att samtliga verktyg når över hela plåten för t.ex. hörnklipp. I det roterande verktygsmagasinet är det enkelt att byta verktyg.